Jednou dal na otázku, co je psychoterapie, Erickson tuto odpověď:

„Když  jsem byl malý kluk, přiběhl k nám na farmu cizí kůň. Otec mi řekl, že ho mám zavést domů, ale jak jsem to měl udělat, když jsem nevěděl, odkud přišel? Tak jsem se na něho posadil a nechal jsem ho, aby se rozběhl. Občas jsme přišli na nějaké rozcestí. Kůň se vždy na chvíli zastavil a pak si vybral jednu cestu. Po nějaké době jsme dorazili na farmu, kam patřil… “

VYJASNĚNÍ POJMŮ PSYCHIATR – PSYCHOLOG – PSYCHOTERAPEUT

Oba jak psychiatr, tak psycholog mají vysokoškolské vzdělání. Avšak zatímco psychiatr vystudoval obor všeobecného lékařství na lékařské fakultě, psycholog vystudoval obor psychologie na humanitně zaměřené fakultě (filosofická, fakulta sociálních studií ap.)

Psychiatr

Psychiatr se zajímá především o biologické příčiny psychických potíží člověka. Byť by neměl pomíjet ani další oblasti, těžiště jeho práce spočívá v pomoci prostřednictvím léků (psychofarmak).

Psycholog

Psycholog se naproti tomu zajímá především o sociální (vztahy v rodině, v partnerství, v zaměstnání ap.) a psychologické aspekty (osobnost a její vývoj, rozvoj psychických nesnází), ačkoli by měl vzít na zřetel i biologické stránky. Jeho základnu tvoří především pomoc prostřednictvím setkávání, rozhovoru, diagnostiky, nejrůznějších technik, které závisí zejména na osobnostním naladění a směrech, které v psychoterapii preferuje.

Psychoterapeut

Psychoterapeutem se pak mohou stát oba zmínění odborníci či další absolventi VŠ humanitních směrů, kteří však absolvují systematický akreditovaný psychoterapeutický výcvik, který zpravidla trvá 4-5 let a jehož součástí je osvojení si teoretických znalostí a psychoterapeutických dovedností, vlastní zkušenosti s procesem psychoterapie a supervize vlastní terapeutické práce.