Tělo je překladatel naší duše.“

BIOSYNTÉZA

Biosyntéza představuje přístup somatické (na tělo orientované) terapie.

Somatické terapie vycházejí z předpokladu, že tělo a mysl jsou spojené nádoby. Tedy že do těla se zároveň otiskuje naše žitá zkušenost, čímž jej i formuje.

K základním východiskům, se kterými biosyntéza pracuje, patří proto provázanost a vzájemné zrcadlení psychických i tělesných procesů.

Biosyntetický terapeut klade důraz na integraci životních procesů, a to tělesného (pohybového) spolu s pocitovým (emocionálním) a mentálním (kognitivním). V biosyntéze terapeut využívá při práci s lidmi procesuální přístup; vychází z vnitřních signálů a tělesných projevů člověka, které dále zkoumá a rozvíjí specifickými technikami (např. cvičením).

V centru zájmu biosyntetického terapeuta stojí potřeby člověka, se kterém pracuje, a respekt k jeho individuálním odlišnostem i jedinečným vnitřním zdrojům.