KDO JSEM

Narodil jsem se v roce 1979 v Ústí nad Labem. Jsem ženatý a se svou ženou, dcerkou a synkem žijeme v maloměstě nedaleko Prahy.

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na Filosofické Fakultě Univerzity Karlovy v Praze se specializací na klinickou psychologii.

Během studia jsem se účastnil zahraniční stáže na Universidade de Santiago de Compostela ve Španělsku.

Získal jsem zkušenost s praxí na klinických pracovištích (Horní Palata, PL Horní Beřkovice, PL Bohnice, Psychiatrické centrum Praha ad.)

Svou praxi zaměřuji ZEJMÉNA NA DOSPĚLÉ LIDI, ale získal jsem i zkušenost s dětmi a dospívajícími v rámci krizové práce na Lince bezpečí či spolupráce s o. s. Anima.

Od roku 2007 jsem pracoval 8 let jako terapeut v Terapeutické komunitě Kaleidoskop, která se specializuje na práci s lidmi s diagnózou z okruhu poruch osobnosti.

S různými formami psychologické a terapeutické práce se setkávám od roku 2004. Své vzdělání a terapeutické dovednosti nadále rozvíjím prostřednictvím odborných kurzů a výcviků.

Absolvoval jsem výcvik krizové intervence na dětské Lince Bezpečí.

Absolvoval jsem pětiletý akreditovaný systematický výcvik v gestalt psychoterapii (IVGT) a  pětiletý systematický výcvik v v somatické terapii biosyntéze (ČIB). Byl jsem dlouholetým členem encounterové skupiny.

V roce 2013 jsem absolvoval pracovní stáž ve španělské organizaci Proyecte Hombre.

Od roku 2008 vedu různé typy terapeutických skupin (O.s. Kaleidoskop, Psychoterapeutické centrum Karlín, Psychosomatická klinika).

Jsem výcvikovým terapeutem v terapeutickém výcviku Gestalt studia, členem Evropské asociace Gestalt terapie (EAGT) a členem České asociace pro psychoterapii.

Spolupracuji jako terapeut se Sociální klinikou, kterou provozuje ČIB.

S KÝM SPOLUPRACUJI

Řídím se etickým kodexem Evropské asociace gestalt terapie a Českého institutu biosyntézy.

Svou terapeutickou práci pravidelně superviduji.

MOJI SPOLUPRACOVNÍCI
Institut pro výcvik v Gestalt terapii
Gestalt Studia
Český institut biosyntézy
Evropská asociace gestalt terapie
Česká asociace pro psychoterapii
Psychiatr Vít Knop

CO MÁM RÁD

Odjezdy vlakem z města do přírody.

Toulání po Česko-Saském Švýcarsku.

Běh po čerstvě napadaném sněhu.

Jízdu na kole do kopce z kopce.

Horkou čokoládu s chilli a mexickou kuchyni.

Objevování a poznávání nových míst a krajů.

Procházky lesem se psem Čendou.

Český kubismus a španělský jazyk.