PODMÍNKY TERAPIE

Individuální terapie

Délka sezení 50 minut 1400 Kč

Individuální supervize

Délka sezení 50 minut 1400 Kč

Párová terapie

Délka sezení 60 min, 1 terapeut 2200 Kč Délka sezení 80 min, 2 terapeuti 3500 Kč

In English

I also offer a therapy and psychological consultation for English speaking foreigners. Price for 50 minutes session is 1600 CZK. But our mutual comprehension is essential.

Platby probíhají pouze bezhotovostně na účet 107-7880740227/0100.

Výhodou terapie poskytované na přímou úhradu je, že zachovávám naprostou diskrétnost o údajích a informacích, které o sobě sdělíte.

Rovněž nepotřebujete žádanku od lékaře, ani o vás nebudu vést žádnou zdravotnickou dokumentaci, ani vám nebudu přidělovat žádnou psychiatrickou diagnózu.

Můžete se objednat telefonem nebo e-mailem. Termín si upřesníme.

O případné změně či zrušení termínu mě informujte nejméně 1 den (tzn. 24h) před smluveným sezením. V opačném případě hradí klient za neuskutečněné sezení celou částku.