PODMÍNKY TERAPIE

Individuální terapie

Délka sezení 50 minut
9:00 – 18:00
900 Kč

Párová terapie

Délka sezení 50 minut
9:00 – 18:00
900 Kč

Délka setkání 60 min, 1 terapeut
900 Kč
Délka setkání 90 min, 2 terapeuti
1200 Kč

Více zde

In English

I also offer a therapy and psychological consultation for English speaking foreigners. Price for 50 minutes session is 1000 CZK. But our mutual comprehension is essential.

Platby probíhají v hotovosti na konci setkání či předem na účet 107-7880740227/0100.

Výhodou terapie poskytované na přímou úhradu je, že zachovávám naprostou diskrétnost o údajích a informacích, které o sobě sdělíte.

Rovněž nepotřebujete žádanku od lékaře, ani o vás nebudu vést žádnou zdravotnickou dokumentaci, ani vám nebudu přidělovat žádnou psychiatrickou diagnózu.

Můžete se objednat níže pomocí on-line formuláře nebo si termín návštěvy upřesníme po telefonické či emailové domluvě.

O případné změně či zrušení termínu mě informujte nejméně 1 den (tzn. 24h) před smluveným sezením. V opačném případě hradí klient za neuskutečněné sezení celou částku.

ZDE SE MŮŽETE OBJEDNAT ON-LINE